Türk Kütüphaneciliğinde  Halkla İlişkilerin Neresindeyiz?"    konulu panel    23 Ocak 2009 Ankara        
                       Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü